tarifes

caddie master

Carro manual

3€ – Visitants

2€ – Abonats

Carro elèctric

8€ – 9 hoyos  Visitantes

14€ – 18 hoyos – Visitantes

6€ – 9 hoyos – Abonados

12€ – 18 hoyos – Abonados

 MOTO

15€ – 9 forats – Visitants

24€ – 18 hoyos – Visitantes

10€ – 9 forats – Abonats

18€ -18 hoyos – Abonados

       buggy

20€ – 9 forats – Visitants

34€- 18 hoyos – Visitantes

16€ – 9 hoyos – Abonados

28€ – 18 hoyos – Abonados

       ALTRES SERVEIS

Alquiler de pals 15€

Tovallola 2€

Guixeta 1€

Alquiler de pals 10€ abonats

Tovallola 1€ abonats

Guixeta 0,50€ abonats

abonaments anuals

Abonaments anuals amb pagament fraccionat mes a mes *.
Modalitats d´abonament:
Sènior Dill a Div 1.440€ (120€/mes)
Adult  Dill a Div 1.560€ (130€/mes)
Sènior tots els dies 1.620€ (135€/mes)
Adult tots els dies 1.740€ (145€/mes)

 

Custòdies per a abonats:
Bossa 12€/mes
Carro manual (amb o sense bossa) 18€/mes
Carro elèctric (amb o sense bossa) 30€/mes
Guixeta 36€/any

*Matricula d'entrada 150€. Altes noves cada mes. Forma de pagament rebut domiciliat entre el dia 1 i 3 de cada mes. Període de permanència 12 mesos. En cas de voler donar-se de baixa imprescindible emplenar sol·licitud i lliurar-la abans del dia 21 del mes anterior a aquesta, tenint en compte que no podrà tornar a donar-se d'alta fins que hagi acabat l'any en curs o es liquidi l'import generat entre la data de baixa i l'alta nova.

green fees

És obligatori fer la reserva abans de venir a jugar així com de recollir el seu green fee a recepció.

Camp Pràctiques

1€ – Laborables

3€ – Festius

GF 3 Forats

10€ – Laborables

15€ – Festius

GF 9 Forats

30€ – Laborables

26€ – Lab. Seniors (+50 años)

20€ – Lab. Tardes (13h)

40€ – Festivos

35€ – Fes. Seniors (+50 años)

25€ – Fes. Tardes (13h)

GF 18 Forats

40€ – Laborables

36€ – Lab. Seniors (+50 años)

26€ – Lab. Tardes (13h)

50€ – Festivos

45€ – Fes. Seniors (+50 años)

32€ – Fes. Tardes (13h)

vine a conèixer-nos

COM ARRIBAR A GOLF DE CALDES?

 Camí Antic de Caldes, S/N, 08140 Caldes de Montbui, Barcelona.
(+34) 93 862 62 65  /  reservas@golfdecaldes.com